Penuntut Umun

Definisi dan arti kata Penuntut Umun adalah

  • Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penuntutan dan melaksaakan penetapan hakim