Hibah

Definisi dan arti kata Hibah adalah

  • Pemberian suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dari seseorang yang diberikan semasa dia hidup