Pejabat

Definisi dan arti kata Pejabat adalah

  • secara hukum merujuk pada orang yang menduduki suatu jabatan.