Surat Keterangan Ahli

Definisi dan arti kata Surat Keterangan
Ahli
adalah

  • Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya