Abolisi

Definisi dan arti kata Abolisi adalah peniadaan proses penuntutan terhadap seseorang dalam perkara pindana. Istilah tersebut dapat ditemui dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Berdasarkan beleid tersebut, abolisi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan negara. Walaupun demikian, pejabat yang bertindak dalam mewakili kepentingan tersebut ialah Presiden. Teknis pengajuan abolisi dilakukan dengan sebelumnya meminta nasihat oleh Mahkamah Agung. Permintaan nasihat tersebut dilakukan oleh Menteri Kehakiman yang saat ini kelembagaan tersebut telah berubah menjadi Menteri Hukum dan HAM.