Accessoir

Definisi dan arti kata Accessoir adalah

  • Perjanjian tambahan yang berlaku dan absah mengikuti perjanjian pokok.